ჩვენ გვყავს 2 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

ეზოს ინტერიერი

ფილტრაციის სისტემა

პოლიპროპილენის აუზი

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

    აუზი გადადინებით მის მშენებლობა სასტუმროს კომპლექსისთვის ან კერძო პირებისთვის დაკავშირებულია დიდ სირთულებთან. ასეთი სახის აუზისთვის წყლის დონე მუდმივად უსწორდება აუზის ზედაპირს,ეს ქმნის ოაზისს ულამაზეზს სანახაობას,კერძო ან საჯარო პროექტებში. ასეთი სახის აუზები ძალიან ჰიგიენურია რადგან წყლის ფილტრაცია უტოლდება გარემოს ბუნებრივ ფილტრაციაზე.გასაწმენდად გამოიყენება სპეციალური დასუფთავების ელემენტები,რომელიც შეიცავს კათიონებს სპილენძს,ვერცხლს. ისინი საშუალებას იძლევიან რამოდენიმე წამში განადგურონ მიკრო ორგანიზმები აუზში. კონსტრუქცია რომელიც პროექტირდება სანიაღვრე არხებით,გამოიყენება ნებისმიერი ფორმის და მოცულობის აუზებში.

აუზის დეზინფიკაცია (იონიზატორი)